Навчальні матеріали

Учнівський бізнес-план
по виробництву позитивної іграшки
"ТРАВ'ЯНЧИК"
Автор проекту:
Учениця 11 -Б класу
Цюрупинської гімназії
Малиш Світлана


Учнівський проект
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до інтелектуального турніру 
юних економістів

Турнір юних економістів — змагання за системою по колу, за якої  всі учасники мають між собою по одній зустрічі.
Мета турніру юних економістів:
*   створення умов для реалізації та розвитку творчих здібностей школярів;
*   пошук талановитих учнів, схильних до наукової діяльності та здатних, застосовуючи знання з економіки, знаходити оригінальні розв'язання економічних проблем;
*  формування в школярів інтересу до економічних наук;
*   удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
*   активізація творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання економіки.
Турнір має стимулювати поглиблення знань учнів з економіки та перші кроки самостійної дослідної діяльності.
Правила проведення командної дискусії, схема проведення боїв та їх регламент, обов'язки доповідача, рецензента, опонента й спостерігача під час виступу команд, вимоги до оцінювання виступів команд та інші вимоги до організації та проведення турніру юних економістів визначаються і детально описані «Правилами проведення Всеукраїнського турніру юних економістів».
Для формування команди та її успішної підготовки до участі в турнірі доцільно використовувати тренінг на основі технології критичного мислення, оскільки саме ця технологія є підґрунтям опанування навичок прийняття правильного рішення завдяки розумному вибору в будь-якій скрутній ситуації.
Щодо ролі вчителя в цьому процесі, то її важко переоцінити. Учитель має спонукати учнів до вдосконалення і поповнення їх знань, опанування арсеналу дослідницьких, пошукових методів, доцільної організації власної самостійної роботи.
Учитель має переконати учнів, що успішність у навчанні складається не тільки з уміння запам'ятати та відтворити інформацію (знання, факти), але й із формування оригінальних ідей, гіпотез, розв'язування проблем та відповідного їх обговорення, розумного вибору ідей, уміння навчатися в співробітництві тощо.
Учитель має допомогти учням ставитися до самих себе як до особистостей, які здатні вільно мислити, вірити у свої можливості та не боятися помилок і протиріч, що виникають під час обміну думками. Учителеві необхідно переконати учнів, що міркування іноді приводить до неочікуваних ідей, і це є природною складовою процесу навчання.
Запорукою успішного впровадження технології критичного мислення є готовність учителя до змін і оволодіння такими рисами: гнучкістю, умінням приймати рішення і критично оцінювати предмет навчання, добре володіти інформаційними технологіями (оскільки практично всі нові форми навчання будуть пов'язані з ними).
У процесі підготовки учнів до участі в турнірі доцільно використовувати  тренінг командоутворення.

Психологічний тренінг 
«Команда однодумців»


І. ПОБУДОВА КОМАНДИ
«Команда однодумців» — це ефективна команда, об'єднана загальною метою, учасники якої злагоджено й ефективно працюють задля досягнення поставленої мети.
Учні, що входять до складу команди, працюють краще та ефективніше; розуміють один одного, раціонально розподіляють між собою ролі, не витрачають зайвого часу на виконання задачі, стабільно працюють, створюють гарний психологічний клімат, досягають найкращих результатів.
Члени команди повною мірою розуміють загальну мету та бажають її досягти. У команді виробляється більше ідей, раціонально розподіляються обов'язки, нівелюється міжособистісне тертя, рідше виникають стресові ситуації. Команда може ризикувати в більшому ступені, ніж окремий член команди. Потенціал кожного члена команди використовується оптимальніше. Ефективність команди виявляється через її здатність досягати позитивних результатів. Діти навчаються співпрацювати одне з одним, поважати одне одного.
Розрізняють кілька видів команд.
Проектні групи — створюються для виконання конкретної задачі та існують досить короткий час.
Постійно існуючі групи — працюють подовжений час.
Для турнірної роботи частіше за все створюються проектні групи, а це потребує пізнання та «притирки» одне до одного; установлення норм та правил поведінки всередині команди; розподілу ролей, обробки схем взаємодій; інтеграції й успішного виконання поставлених задач; умілої організації виходу з проекту.
Учні виконують певні ролі в команді: лідер, організатор, генератор ідей, критик, експерт, виконавець, неформальний лідер та «душа компанії».
Учитель виконує роль тренера (координатора, куратора), який скеровує діяльність учнів, не заважає виявляти ініціативу та висловлювати думки.
Перший тренінг командоутворення має бути спрямованим на полегшення адаптації членів команди, пізнання одне одного, прийняття та закріплення ролей у команді, прийняття членами команди групових норм, відпрацювання навичок розв'язання конфліктних ситуацій, оновлення, відпрацювання та оптимізацію схем взаємодії членів команди.
II.  МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМАНДИ                   
Мотиви — це стимулювання людини до дії, спрямованої на досягнення результату. Мотивація — сукупність факторів, що спонукають
людину' до дій.
Мотиви поділяються на внутрішні (активація мотивів учасників команди) та зовнішні (створення стимулів до ефективної праці). Мотивація включає внутрішній стан людини — потребу — та стимул або задачу. Потреби стають джерелом активності людини, причиною її цілеспрямованих дій.
Д. Мак-Клелланд сформулював концепцію придбаних потреб:
ü потреба в причетності — прагнення людини кохати та бути коханою,
потреба в повазі, дружніх стосунках;
ü потреба в досягненні успіху — потреба досягти поставленої мети,
здатність брати на себе відповідальність за її здійснення;
ü потреба в домінуванні — прагнення контролювати хід подій та впливати на поведінку інших людей.
Тому для керівника команди дуже важливо визначити мотиви діяльності кожного члена команди, що є запорукою успіху.
III.    БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ТРЕНІНГ КОМАНДИ НА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ ВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БОЮ
Важливо, що підготовка до турніру надає можливість більш досконало оволодіти ІКТ (складанням мультимедійної презентації). Це дозволить учням розкрити індивідуальні можливості та проявити здатність працювати в команді. Такі проекти являються найкращим доказом актуальності використання технології критичного мислення.
Різновидом турнірної роботи є підготовка і захист екологічного проекту, участь у Всеукраїнському учнівському конкурсі «Молодь тестує якість» тощо.
Ігрова вправа «Пізнаємо один одного краще»
 Цілі:
ü продовжити знайомство учасників один з одним;
ü допомогти зняти напруження; х  мотивувати учасників команди до спільної праці. Час: ЗО хвилин.
Хід гри
Тренер просить учасників розбитися на пари та взяти інтерв'ю один в одного, ставлячи запитання про те, що є найцікавішим для того, у кого беруть інтерв'ю: що найцікавіше в його житті, що подобається, найбільші досягнення в житті, хобі.
Час на інтерв'ю — 10 хвилин (по 5 хвилин на кожного учасника в парі).
Після закінчення інтерв'ю кожен учасник представляє напарника, розповідає про нього усій групі за формулою: «Усі знають, що (ім'я учасника)... але ніхто не знає, що він....»
Ігрова вправа «Ланцюжки»
 Цілі:
ü мотивувати учасників до спільної праці;
ü допомогти зняти напруження;
ü дати кожному відчути відповідальність перед іншими членами команди;
ü  викликати довіру одне до одного;
ü працювати над згуртуванням команди. Час: 40 хвилин.
Хід гри
Гра проводиться в декілька етапів.
I.     Тренер просить учасників розбитися по парах та стати в потилицю один до одного. Учасник, що стоїть позаду, керуватиме рухами
попереднього гравця, можливо, і словами. Той, що стоїть попереду, заплющує очі та намагається за командами партнера рухатися по кімнаті (протягом З хвилин). Темп руху (повільно, швидше, ще швидше) змінюється за командою тренера. Задача полягає в тому, щоб не зіткнутися з іншими гравцями. Через З хвилини учасники в парах міняються ролями та ще 3 хвилини продовжують рух в іншому порядку.
II.   Учасники поділяються на 3 (4) та виконують те ж саме завдання, тільки тепер очі закривають усі попередні ігроки. Очі відкриті тільки в тих, що стоять позаду та керують рухом.
Час виконання завдання 10 хвилин (по декілька хвилин на кожного учасника).
ТИ. Уся група шикується в колону один за одним. Тільки в першого учасника очі відкриті. Усі інші заплющують їх. Перший учасник повинен провести колону на певну відстань або рухатися з колоною в різному темпі. Після виконання вправи проводиться групове
обговорення.
Час обговорення — 10 хвилин.
Питання для обговорення
1.  Що під час виконання вправи було легше за все?
2.  Що було важче за все?
3.  Як ви себе відчували в ролі ведучого та веденого?
4.  Яка роль найважча? Чому?
5.  Що було легше за все?
6.  Чи відчували ви довіру до інших членів команди? Коли?


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111


Практический психолог рекомендует:       Тренинг№1

   Тема:   Я человек, но какой?
             
   Человек в целом, без сомнения, хорош куда менее, чем о  себе думает
             или чем ему хотелось бы быть. Каждому из нас в жизни сопутствует
             Тень, и чем меньше она присутствует в сознательной жизни индивидуума,
            тем чернее и больше эта Тень. Если нечто низкое осознается, у нас всегда  
             есть шанс исправиться. Более того, тогда оно находится в постоянном
             контакте с другими интересами и может благодаря этому постепенно
             изменяется. Но если это низкое вытеснено и изолировано от сознания, то
             его уже никогда не исправить.

1 Этап.
Сообщается тема классного часа, с учащимися
обсуждаются вопросы.

1.     Всякий ли человек личность?
2.     Назовите качества настоящей личности.
3.     Что должен делать человек, чтобы воспитать себя настоящей личностью?
4.     Что такое счастье? Как вы это понимаете? Выскажите свою точку зрения, закончив предложение: «Счастье это…».
5.     Какие качества личности необходимо развивать, чтобы добиться в жизни успеха?
6.     В чем, с вашей точки зрения, заключается красота человека?
7.     Зачем человеку другие люди?
8.     Как бы вы ответили на вопрос: «В чем смысл жизни?»
9.     Как оценить самого себя? Что для этого надо делать?

2 Этап.

Задание 1. Раскройте черты юноши, который, по вашему мнению, является настоящим мужчиной.

Задание 2.  Раскройте черты девушки, которая, по вашему мнению, является обаятельной и привлекательной.

Задание 3.  Подберите слова, характеризующие современную молодежь.

Задание 4. Почему ученическому коллективу свойственно «стадное» поведение?

Задание 5. Согласны ли вы с точкой зрения русского писателя Н.Г. Чернышевского: «…Каждый отдельный человек должник общества за свое умственное развитие».


Задание 6. Определите свое отношение к высказываниям:
1)    «Надменный и упрямый делает все по-своему, не слушает ничьих советов и скоро становится жертвой своих заблуждений».  (Эзоп)
2)    «Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик». (Гёте).

3 Этап. 
Письменные задания.

      А сейчас мы все вместе выполним предложенное задание. Анализируя свои ответы, вы сможете сделать вывод о своих личностных качествах.
1. Закончите предложение: «Я живу для того чтобы….»
2. Выберите свой вариант т заканчиваем выбранное предложение:
    а) Я в основном хороший, потому что …
        Я в основном плохой, потому что …
    б) Я свободен и отвечаю за свои поступки, потому что …
        Я зависим и не отвечаю за свои поступки, потому что …
    в) Я в основном эгоистичен, потому что …
        Я в основном заботлив и добр, потому что …
    г) Мои убеждения воздействуют на мою личность, потому что …
        Моя личность воздействует на мои убеждения, потому что …
    д) Моя национальность – это …
    е) Мужчина – это …
    ж) Женщина – это …
    з) Брак – это …
    и) Семья – это …
    к) Закон – это …
    л) Учеба – это …
    м) Успех – это …

4 Этап.                                Самоанализ.

1.       Перечислите основные желательные и нежелательные эмоции (чувства), которые вы испытываете по отношению к себе, другим и учебному занятию.
2.       Проанализируйте свои социальные роли, свое отношение к различным видам деятельности. сделайте вывод, какой вы человек. Можно ли вас назвать личностью?5 Этап.                                   Рефлексия.

ответить на вопрос: «Какие выводы для себя я сделал на этом классном часе?»

Идеал культурного человека, как считал А. Швейцер, « есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность.»

 Признаки зрелости личности.
По-настоящему зрелой личностью мы можем назвать только того человека, который прошел путь нравственного совершенствования и, развивая свой характер, смог достигнуть равновесия между волей, разумом и чувствами. Основой всех мыслей или поступков такого человека является любовь, обращенная к другим людям. Зрелая личность – это, прежде, всего, человек, умеющий любить. Поэтому ему свойственны этические черты, выражающие его отношение к другим людям!

Тренинг№2
Тема: В поисках идеала
Цель:  Развитие познавательного интереса и ответственности за своё будущее.
Задачи:
  1. Сознание условий для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его счастье, в первую очередь, зависит от желания постоянно работать над собой.
2.    Осознать возможные пути реализации себя как личности в будущем.
  1. Формирование навыков групповой работы, культуры споров, рефлексий.
Ход мероприятия:
I.                  Вступительное слово учителя
Человек всегда находиться в поисках  идеала.
Что такое идеал?
(учащиеся рассуждают о том, что идеальным может быть человек)
А у вас есть такой человек, на которого вы бы хотели быть похожи?
(Учащиеся называют человека, на которого они хотели бы быть похожи, называют. кем он работает).
Почему этот человек идеальный, потому что он успешен в работе. И наш разговор сегодня будет связан с выбором профессии.
Тема классного часа: В поисках идеала
Для того чтобы определиться в выборе профессии, мы сначала с вами по «бродим» по профессиям.
    II. Каждому учащемуся раздаётся «бродилка». Ребята определяют, к какому типу профессии они относятся. В зависимости от типа профессии они распределяются по группам и рассаживаются за столы.
5 столов:
1. человек-человек
2. человек-техника
3. человек-художественный образ
4. человек-природа
5. человек-знак
III. На столах приготовлен рабочий материал:
1.Отдельный лист бумаги, где прописаны профессии. (свой цвет)
2.Полотно своей профессии
3.Конверт – подсказка (с качествами характерными для этой профессии)
4.Карточка-рефлексия – ваше будущее
5.Фломастеры, ватман, стикеры.
Задание I.
Выберите те профессии, которые соответствуют вашему типу, выделите их маркером.
Задание II.
У каждого на столах лежит ватман с определённым рисунком, соответствующим вашему типу профессии.
Каждая из групп должна будет создать своё профессиональное полотно. Для того чтобы создать это полотно вы должны будете ответить на вопрос: Какими способностями, качествами и чертами характера должны обладать люди, выбранных вами профессий.
4Слайд – Вопрос посередине
Не торопитесь, хорошо подумайте, запишите эти качества на стикерах и прикрепите их на полотно в указанное место. Если вы, затрудняетесь ответить на этот вопрос, у вас на столах лежат конверты – подсказки, которыми вы можете воспользоваться. В этих конвертах находятся стикеры с набором нужных вам качеств необходимых для вашей профессии.
5,6,7,8,9 Слайд – Проверка результатов
Молодцы! Вы перечислили самые важные качества, которые необходимы для овладения этими профессиями.
IV. Ребята, давайте посмотрим, какими качествами обладаете вы.
На ваших столах имеется «Ступенька роста». Заполните её.(10 слайд)

Вывод: Профессий в мире много: интересных, ярких, увлекательных. Но вы должны выбрать такую, где вы будете успешны, тогда и вы будете идеальными людьми. Я желаю вам сделать правильный выбор!
12Слайд - Вывод
 2
Тема: В поисках идеала
Цель:  Развитие познавательного интереса и ответственности за своё будущее.
Задачи:
  1. Сознание условий для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его счастье, в первую очередь, зависит от желания постоянно работать над собой.
2.    Осознать возможные пути реализации себя как личности в будущем.
  1. Формирование навыков групповой работы, культуры споров, рефлексий.
Ход мероприятия:
I.                  Вступительное слово учителя
Человек всегда находиться в поисках  идеала.
Что такое идеал?
(учащиеся рассуждают о том, что идеальным может быть человек)
А у вас есть такой человек, на которого вы бы хотели быть похожи?
(Учащиеся называют человека, на которого они хотели бы быть похожи, называют. кем он работает).
Почему этот человек идеальный, потому что он успешен в работе. И наш разговор сегодня будет связан с выбором профессии.
Тема классного часа: В поисках идеала
Для того чтобы определиться в выборе профессии, мы сначала с вами по «бродим» по профессиям.
    II. Каждому учащемуся раздаётся «бродилка». Ребята определяют, к какому типу профессии они относятся. В зависимости от типа профессии они распределяются по группам и рассаживаются за столы.
5 столов:
1. человек-человек
2. человек-техника
3. человек-художественный образ
4. человек-природа
5. человек-знак
III. На столах приготовлен рабочий материал:
1.Отдельный лист бумаги, где прописаны профессии. (свой цвет)
2.Полотно своей профессии
3.Конверт – подсказка (с качествами характерными для этой профессии)
4.Карточка-рефлексия – ваше будущее
5.Фломастеры, ватман, стикеры.
Задание I.
Выберите те профессии, которые соответствуют вашему типу, выделите их маркером.
Задание II.
У каждого на столах лежит ватман с определённым рисунком, соответствующим вашему типу профессии.
Каждая из групп должна будет создать своё профессиональное полотно. Для того чтобы создать это полотно вы должны будете ответить на вопрос: Какими способностями, качествами и чертами характера должны обладать люди, выбранных вами профессий.
4Слайд – Вопрос посередине
Не торопитесь, хорошо подумайте, запишите эти качества на стикерах и прикрепите их на полотно в указанное место. Если вы, затрудняетесь ответить на этот вопрос, у вас на столах лежат конверты – подсказки, которыми вы можете воспользоваться. В этих конвертах находятся стикеры с набором нужных вам качеств необходимых для вашей профессии.
5,6,7,8,9 Слайд – Проверка результатов
Молодцы! Вы перечислили самые важные качества, которые необходимы для овладения этими профессиями.
IV. Ребята, давайте посмотрим, какими качествами обладаете вы.
На ваших столах имеется «Ступенька роста». Заполните её.(10 слайд)

Вывод: Профессий в мире много: интересных, ярких, увлекательных. Но вы должны выбрать такую, где вы будете успешны, тогда и вы будете идеальными людьми. Я желаю вам сделать правильный выбор!


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

На допомогу вчителю економіки:
ММП
 з теми " Інфляція та безробіття"
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Економіко-психологічний практикум
І. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
Після обговорення якостей, які необхідні підприємливій людині, учні оцінюють себе як особистість, а також мають можливість отримати оцінку з боку інших людей.
Аналізуючи свої слабкі і сильні якості, вони оцінюють свій потенціал і це дозволить їм зрозуміти, як можна відігравати ефективну роль у колективі та досягти успіху. Учням варто дати змогу відчути себе в якомога більшій кількості ролей у групі. Розглядаючи роль лідера та ролі, які виконують інші члени групи, учні повинні краще усвідомити чинники успіху групи.
Мета:
 - створити для учнів такі ситуації, у яких вони
•   є в постійному взаємозв'язку одне з одним;
•   можуть експериментувати в нових ролях;
•   розвивають власні погляди;
•   визначають особисті цілі.
Такими вправами можуть бути:
•   «Самореклама»
•   «Власний герб»
•   «Почуття впевненості»
•   Тест на визначення підприємницьких якостей
•   Вправа на лідерство
САМОРЕКЛАМА
ЧАС: ЗО хвилин
ОБЛАДНАННЯ: папір, ручки
ЦІЛІ
•   навчити краще пізнати себе та людей довколо себе
•   навчити бути впевненим у собі
МЕТОД
Завдання полягає в тому, щоб кожен учень намалював плакат, який би відображав позитивні риси його особистості (самореклама).
На виконання завдання відводиться 20 хвилин. Після цього плакати підписуються та розвішуються по кімнаті, щоб їх побачили інші учні.
Інший варіант вправи: на завершених плакатах пишуть номери, а не імена, їх розвішують по кімнаті, а учні їх вивчають і намагаються відгадати, хто є хто.
ВИГОТОВЛЕННЯ ВІЗИТКИ
ЧАС: ЗО хвилин
ОБЛАДНАННЯ
папір, олівці, ножиці, фломастери
ЦІЛІ:
•   навчити краще пізнати себе та людей довколо себе
•   навчити бути впевненим у собі
МЕТОД
Покажіть зразки візиток. Обговоріть важливість символів. Запропонуйте учням створити власні візитки, використовуючи символи, що представлятимуть їхні можливості, здібності та смаки. За символи може слугувати спортивний інвентар, комп'ютер, домашня тварина тощо. Учні повинні бути якомога винахідливішими.
Розмістіть готові вироби по класній кімнаті.
Після цього учні пояснюють і обговорюють вибрані символи.
ПОЧУТТЯ ВПЕВНЕНОСТІ
ЧАС: 10-15 хвилин
ОБЛАДНАННЯ: інструкція для кожного учня
ЦІЛІ:
•  розвивати самоусвідомлення
•  розвивати впевненість
МЕТОД
Розділіть учнів на групи,роздайте інструкції.Завдання полягає в тому, щоб розглянути і проаналізувати запропоновані малюнки (1-2 хвилини індивідуально кожен учень, а тоді у групі) і досягти компромісу

ЗАВДАННЯ 1. (ІНДИВІДУАЛЬНЕ)
Попросіть учнів пригадати, коли востаннє їм довелося бути в ролі персонажів, зображених на малюнках. Можливо, у групі вони знайдуть відповідь, як уникнути проблем.
ЗАВДАННЯ 2. (ДЛЯ ГРУП)
На наступних сторінках є декілька міфів про бізнес та деякі думки про них.
1) Попросіть учнів обговорити їх у групі;
2) Попросіть спробувати переконати інші групи у протилежному.
МІФ № 1. БІЗНЕС - ЦЕ РИЗИКОВАНА РІЧ
Однак за умови належного ведення справ, ризик у бізнесі є найпомірнішим. Він міститься в самих підприємцях. Існують приклади, коли прибуткові підприємства, потрапляючи в нові руки, зазнавали краху. І навпаки, дуже часто неприбуткові підприємства через зміну своїх власників чи менеджерів починають розвиватися швидкими темпами. Отже, починати аналіз життєздатності бізнесової концепції варто з оцінки співвідношення між її потенціалом та ймовірним ризиком.
Реальний ризик підприємництва полягає в тому, що спокійна і комфортна ситуація змінюється на невідому. Готовність ризикувати означає готовність вийти за межі добре знайомого і безпечного.
МІФ № 2.  ПІДПРИЄМЦІ БЕРУТЬ НА СЕБЕ ВЕЛИКИЙ РИЗИК
"Risk takers" (ті, що ризикують) - цей термін економісти часто застосовують до людей, які починають власну справу. Дослідження показують, що пересічний підприємець бере на себе помірний ризик, коли йдеться про вибір між ризиком та прибутками. Зазвичай, великий ризик не приносить особливого зиску.
МІФ № 3. ПОТРІБНА ВЕЛИКА ІДЕЯ
Деякі люди мають сотні ідей. Вони настільки захоплені своїми невичерпними ідеями, що не мають часу на реалізацію хоча б однієї з них. Вони настільки засліплені своїми ідеями, що не здатні осягнути їхню економічну безперспективність. Насправді ж не потрібна велика ідея, потрібна ідея, з якої можна отримати прибуток, тобто ідея, яка просто запрацює.
МІФ № 4.  ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС ПОГЛИНАЄ МАЛИЙ БІЗНЕС
Справді, великий бізнес має величезну фінансову силу. Але є чимало видів бізнесу, де багато залежить від особистих послуг, гнучкості, швидкої реакції тощо. Великі компанії визнають, що їм важко конкурувати в бізнесі, де все залежить від людей, їм важко контролювати людей.
Ось кілька порад, як конкурувати з великим бізнесом:
- потрібно знайти таку нішу на ринку, яка не приваблює великий бізнес;
- потрібно відшукати бізнес, для якого розміри підприємства не є головним чинником;
- потрібно шукати бізнес, де необхідні особисті послуги.
Багато малих фірм існують завдяки тому, що великий бізнес є споживачем їхніх товарів або послуг.


МІФ № 5. МОЖНА ШВИДКО РОЗБАГАТІТИ
Так, дехто справді казково багатіє завдяки розвитку власного бізнесу. Часто це результат випадку, але розраховувати тільки на це не варто. Власний бізнес приносить прибутки, але не сподіваймося розбагатіти швидко.
МІФ № 6. ПОТРІБНИЙ ВЕЛИКИЙ ДОСВІД
Значення та цінність досвіду, як правило, перебільшують. Так, якийсь досвід має бути,
але не обов'язково працювати 20 років, щоб успішно почати власну справу.
А ось кілька міркувань на підтвердження того, чому варто відкривати власну справу:
-  багаторічний досвід це майже ніщо. Більшість людей, що пропрацювали в якійсь галузі 10 років, мають не 10-річний досвід, а одномісячний, повторений 120 разів;
-  енергія та ентузіазм є ключовими компонентами успіху;
-  набуваючи більшого досвіду, людина водночас набуває більше зобов'язань: родинних, майнових тощо. Менший досвід (молодший вік) спонукає віддавати весь свій час та енергію новій справі;
-  те, що потрібно знати, можна вивчити за досить короткий час.
МІФ № 7. ВЕЛИКОГО ДОСВІДУ НЕ ПОТРІБНО
Кілька міркувань :
-  кожний бізнес потребує спеціальних знань та навичок, але все це не можна збагнути, читаючи лише підручники. Дуже корисним і необхідним є власний досвід;
-  коли просити позику в інших людей, то перше, на що вони звертають увагу, це на можливість повернення власних грошей. А оцінка можливостей, як правило, робиться на основі попереднього досвіду;
-  досвід дає зрілість, яка збільшує довіру з боку інших. Це полегшує пошук шляхів до серця покупців та бізнесових партнерів.
Крім того, рівень необхідного досвіду часто залежить від специфіки бізнесу, який обирається. Наприклад, не варто займатися ювелірними виробами, нічого про них не знаючи.
Багато підприємців люблять повторювати, що ні за що не зайнялися б своїм бізнесом, якби спочатку знали про нього стільки, скільки зараз.
І останнє, часто можна найняти працівника чи знайти партнера, обізнаного з цим бізнесом.
МІФ № 8. ПОТРІБНО БАГАТО ГРОШЕЙ
Відомо багато людей, які розпочали свій бізнес без великого капіталу. Мало хто з підприємців починав із великих грошей. Це нелегко. Можна розпочати бізнес, ключовим компонентом якого буде власна праця. Можна переконати людей із суміжного бізнесу інвестувати у справу (їм легше зрозуміти вигоди проекту).
МІФ № 9. ПІДПРИЄМЦЯМИ НАРОДЖУЮТЬСЯ
Люди часто думають, що підприємливість закладена в генетичному коді. Люди не вірять, що цього можна навчитися.
"Що таке підприємливість? Набір навичок, які можна засвоїти, чи набір рис, які передаються спадкове?" - ось питання номер один. Очевидно, що підприємливість - це і те, і інше. Природною рисою всіх підприємців є бажання самому розпоряджатися власною долею. З іншого боку, усі підприємці стверджують, що є одна річ, яка не приходить сама собою. Це вміння добре планувати.

Але плануванню легко навчитися. Можна навчитися, як складати бізнес-плани, визначати економічну доцільність проектів. Підприємцями можна стати!
Комментариев нет:

Отправить комментарий