Наш СтатутРозділ I.     Загальні положения.
1.1.    Статут Шкільного клубу Підприємництва  Цюрупинської гімназії «ШАНС» незалежно від його міністерської приналежності спрямований на створення клубної системи в Україні  та світі.
1.2.    Засновниками  Шкільного Клубу Підприємництва «ШАНС» є Лаухіна О.В, — директор пмназії,  Пішко Л.В. – учитель економіки та географії, Солдатова О.Ю. – учитель іноземной мови, учні цюрупинської гімназії.
1.3.    Клуб діе згідно зі Статутом, Діючим законодавством України та нормативными документами.
1.4.    Діяльністъ Клубу будується на засадах самоврядування, гласності, добровільності членства та участі в його справах.
1.5.    Клуб є суспільним формуванням, побудованим на спільності інтересів членів Клубу та їхнім гарантом.
Роділ II.       Цілі та завдання Клубу.
2.1.   Клуб Підприємництва «ШАНС»  створений з метою спілкування,  реалізації заходів, повʼязаних з економічною освітою, у різних сферах та обсягах.
2.2 Формування серед молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці.
2.3 Розвиток активних, підприємницьких позицій шляхом впровадження цікавих освітніх проектів.
2.4 Розширення співпраці школи з місцевою владою та бізнес-середовищем.
2.2.    Головними завданнями Клубу є:
   активізація навчального, наукового, творчого потенціалу учнів, формування національної самосвідомості, активної громадської  позиції;
   розвиток в учнів культури підприємництва, ініціативи, активності та інших життєвих компетентностей для досягнення успіху в професійній кар’єрі або бізнесі;
поглиблення знань членів клубу з економіки;
    створення сприятливих можливостей для задоволення різноманітних інтересів учнів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю та підприємливістю;
   організація та удосконалення системи проведення занять, засідань, системи проведения культурно-масових заходів;

Розділ III. Члени Клубу, їхні права та обов'язки.
3.1. Членство у Клубі є індивідуальним.
3.2 Членом Клубу «ШАНС» може бути кожен учень, який виявив своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов'язки.
3.3. Член Клубу може бути записаним у інші клуби.
3.4. Участь Клубу та членів Клубу у конкурсах, олімпіадах, турнірах та інших заходах добровільна.
3.5. Член Євроклубу має право:
3.5.1. Брати участь у формуванні керівних органів, обирати і бути обраним до складу виборчих органів Клубу.
3.5.2. Брати участь у заходах, проектах Клубу.
3.6. Член «Клубу «ШАНС»  зобов'язаний:
3.6.1. Визнавати та виконувати Статут та рішення зборів.
3.6.2. Брати активну участь у громадській роботі.
3.6.3. Сприяти досягненню мети та завдань гімназійного Клубу.
3.6.4. Дотримуватись високої культури у спілкуванні.
Розділ IV. Керівні органи Клубу.
4.1. Керівними органами Клубу є:
   Загальні Збори;
   Рада Клубу.
4.2. В Загальних Зборах беруть участь усі члени Клубу.
4.3. Загальні Збори є найвищим керівним органом Клубу та уповноважені приймати усі рішення, що пов'язані з діяльністю Клубу.
4.4. Загальні Збори скликаються Радою Клубу не рідше, ніж раз на місяць та на вимогу хоча б  ¼ членів Клубу.
4.5. Загальні Збори  уповноважені приймати рішення, коли в них бере участь принаймні 1/3 членів Клубу.
4.6. Рада Клубу складається з З осіб, обирається на 1 рік Загальними Зборами.
4.7. Рада Клубу:
    керує поточною діяльністю Клубу;
    є офіційним представником Клубу;
   з-поміж своїх членів обирає президента, який керує її роботою;
   приймає рішення абсолютною більшістю голосів, за присутності принаймні двох членів.
Розділ V.  Опікун Клубу.
5.1. Опікун Клубу сприяє його діяльності, є посередником у контактах з педагогічною радою та дирекцією гімназії.
5.2. Опікун Клубу обирається на підставі консультації між членами Клубу, дирекцією гімназії та педагогічною радою.
Розділ VI. Прикінцеві положення.
6.1. Цей Статут стає чинним після прийняття його принаймні 2/3 членів Клубу, після консультацій з Опікуном Клубу та дирекцією гімназії.
6.2. Зміни у Статуті приймаються Загальними Зборами більшістю мінімум 2/3 голосів після консультацій з Опікуном Клубу та дирекцією гімназії.

Комментариев нет:

Отправить комментарий